פרשת ויקרא

נולדתי רגיש

זוג הורים שוחח עם הרבי מליובאוויטש וביקשו את ברכתו להצלחת בנם בבית הספר החדש, שלדעתם טובה יותר ברמה החינוכית. הרבי  גילה רגישות יוצאת מגדר הרגיל ומוודא שהמהלך לא יגרום צער לילד ושואל: "בן כמה הילד? האם נראה להם שהבן יסתגל מבחינה חברתית, ואולי החומר הלימוד יקשה עליוי"? ההורים ענו שאכן יהיה קשה יותר עם החומר הלימודי והתשובה המעוררת התרגשות היא. "דאגו לילד לשעורי עזרה ואמרו לו שמצאתם מקום מצוין בשבילו מכיוון ששמתם לב, שהוא גדל מאוד, בעל יכולות וזה יביא לו חשק להשקיע". "והשיב את הגזילה אשר גזל...אשר ישבע עליו לשקר...וחמשתיו יוסף עליו". פרשתנו פותחת את החומש השלישי חומש ויקרא. ומצווה על גנב ששיקר ולבסוף הודה, להחזיר את הסכום שגנב בתוספת חומש מהסכום שגנב. מדוע לא מסתפקת התורה בהחזרת הסכום שנגנב? מכיוון שבעת השבת הגזלה, יצטרך הגוזל לפצות את הנגזל על כל הצער שגרם ויוסיף חומש על עגמת הנפש והסכום שנמנע ממנו להרוויח. ( לדוגמא,אם גנב 100 שקלים יוסיף 25 שקלים ).לא ניתן לעבור לסדר היום כאשר הזולת מצטער ונגרמה לו עגמת נפש. התשלום הנוסף מלמד ומזכיר שיהודי נולד עם סף רגישות גבוה לזולת ומתבטא בכל תחום , בעבודה, בלימודים, במשפחה ובמסחר נאמץ קודים אנושיים שיוצרים סביבה מאושרת: להכיל, לקבל, לוותר, לסלוח ולכבד.


שבת שלום
הרב שמואל בקרמן
רב בית חב"ד באר יעקב 054-7330363 
www.beeryakov.com     
כניסת השבת:  18:38           יציאת השבת:19:38
   
יהודי נולד עם סף רגישות גבוה לזולת ומתבטא בכל תחום , בעבודה, בלימודים, במשפחה ובמסחר נאמץ קודים אנושיים שיוצרים סביבה מאושרת:
 
.

 

שתף לחברים

שתף