פרשת תצווה פורים, זכור

תרגולת לתקשורת

יושבת קבוצת חברים מאותה כיתה. חברים קרובים , אך רחוקים רחוקים. הראש מורכן, האצבעות בתנועה מתמדת. העיניים מרצדות לכוון מסך הפלאפון. ביחד וכל אחד לחוד. הזוי!!! משה רבינו סמל ודוגמא לקשר חברתי ללא פשרות. כשעם ישראל חטא בחטא העגל . הקדוש ברוך הוא מחליט להענישם, מתפלל עבורם משה רבנו, מתחנן שהקדוש ברוך הוא יסלח ויכפר להם ."ואם אין-מחני נא מספרך אשר כתבת". בשל כך פרשתנו היא הפרשה היחידה בה שמו של משה רבנו לא מוזכר בכל הפרשה. כדי לפעול כפרה על עם ישראל וויתר משה רבנו על חלק בתורה וכך להמשיך להיות חלק אחד עם עם ישראל. דיברנו על קשר? חברות? בואו נתרגל בחג פורים. ארבע מצוות שמאחדות, מצוות שמחייבות קשר של אמת, קשר של חיבור. איך מתחילים? בליל פורים מוצאי שבת קודש, כל יהודי מוזמן בכבוד גדול לשמוע את מגילת אסתר. יושבים בצוותא ומקשיבים להשתלשלות סיפור פורים. ביום ראשון שומעים שוב בצוותא את מגילת אסתר ולאחריה מקיימים את מצוות מתנות לאביונים. תורמים לשני עניים סכם כסף.  בהמשך היום  מעניקים משלוח מנות איש לרעהו ואישה לרעותה משלוח ובו שני סוגי מאכלים. ומסיימים במשתה ושמחה. יחד אוכלים את מאכלי החג ושותים יין עד דלא ידע. תרגולת נפלאה לשמור על קשר אמתי. בשיתוף. בנתינה. בלהקשיב והכל מתוך שמחה גדולה וריקודים עם כל הלב והנשמה.


שבת שלום
הרב שמואל בקרמן
רב בית חב"ד באר יעקב 054-7330363 
www.beeryakov.com     
כניסת השבת:  17:23    יציאת השבת  :18:23

 
דיברנו על קשר? חברות? בואו נתרגל בחג הפורים. ארבע מצוות שמאחדות, מצוות שמחייבות קשר של אמת, קשר של חיבור

שתף לחברים

שתף