פרשת תרומה

"ועשו לי מקדש". למה אחד?

נפרוש לרגע ממרדף החיים. אנחנו בדרך לבית המקדש., יהודים מכל קצוות תבל , אנשים נשים וטף  עם כבשים, פרות ושוורים להקרבת קרבנות, כולם נוהרים ל...ירושלים, עמוס, פקוק, למה כל זה? מדוע המוקד הוא דווקא בירושלים?  "את השמים ואת הארץ אני מלא". הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. יכולנו אולי לקבוע מקדש בכל מקום אפשרי? "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  בפרשתנו הקדוש ברוך הוא מצווה לבנות בית אחד , בו ישרה את שכינתו ובית זה יקשר בין היהודי עם הקדוש ברוך הוא במקדש . ישנו החלק הגשמי בו מקריבים קרבנות, לוקחים בהמה ומעלים אותה לקרבן. . בימינו , בשל חורבן המקדש, עבודת הקרבנות נעשית באופן של עבודת התפילה, שהיא החלק הרוחני, מכל מקום, בכל שעה וכל אדם יכוון תפילתו לירושלים, לבית המקדש. דהיינו גם לתפילה חלק גשמי- המקום. השער היחיד דרכו עוברות כל התפילות הוא שער השמים הנמצא בבית המקדש. נס דומה היה בדיוק ,כשמדדו את ארון העדות בקודש הקודשים. "מקום הארון אינו מן המידה" כשמדדו אותו הייתה לו מידה . כשמדדו מקצה לקצה בקודש בקודשים, המידה הייתה כאילו הארון לא קיים . הווי אומר שכדי להוריד את הקדושה העליונה ביותר, נדרש התחתון ביותר, שהוא דווקא מקום מסוים, בעל מידות מסוימות ומוגבלות ושכל פרטיו נבנו בדייקנות. בתפילה ובאמונה שלימה שהנה הנה משיח בא ונזכה בקרוב ממש להתראות בבית המקדש.


שבת שלום!
הרב שמואל בקרמן
רב בית חב"ד באר יעקב 054-7330363 
www.beeryakov.com             
כניסת השבת: 17:18       יציאת השבת: 18:18   

השער היחיד דרכו עוברות כל התפילות הוא שער השמים הנמצא בבית המקדש

שתף לחברים

שתף