פרשת יתרו

הצטיידנו במטהר אוויר רוחני

תרגיל נשימה רצוי לכל אדם, לשאוף אוויר ולהחזיקו ללא הוצאת האוויר כמה שיוכל, כך החמצן חודר לכל הנימים בגופנו ולשחרר בשלוש נשימות דרך הפה. מהו גבול סיבולת האדם לשמור את הנשימה  בלי לנשוף? לכל אחד מספר שניות שונה אבל יש גבול לסיבולת. "אחת דיבר אלוקים" במעמד ההיסטורי והקדוש של מתן תורה על הר סיני הקדוש ברוך הוא אמר בנשימה אחת את כל עשרת הדיברות. לאור זאת שהקדוש ברוך הוא כל יכול. בהמשך "שתיים זו שמעתי" הקדוש ברוך הוא אמר בפעם השנייה את עשרת הדיברות לעם ישראל באופן שיוכלו לקלוט. כל דיבר בנפרד. לשם מה נאמרו הדיברות בשני אופנים? בכל פעם הייתה מטרה שונה. בפעם הראשונה כשהדיברות נאמרו ברצף. לימד אותנו הקדוש ברוך הוא שלכל המצוות באופן שווה יש סיבה אחת ויחידה לקיומן. כולן  ציווי השם יתברך. בפעם השנייה לימד אותנו הקדוש ברוך הוא שבעבודת האדם יש הבדל בין סוגי המצוות. ישנם מצוות עשה ומצוות לא תעשה. במצוות עשה הצטווינו לקיים את המצוות ובמצוות לא תעשה הצטווינו לשבות מעשייה. מצוות לא תעשה מנוגדות לקדושה ועיקר עניינן שלילי- סור מרע וכשלא מקיימים אותם מבערים את רוח הטומאה מן העולם. לעומת זאת בעשה טוב אנו מוסיפים קדושה וטהרה בעולם . בשני אופנים אלו גם בעשה טוב וגם בסור מרע אנו זוכים להאיר את העולם.


שבת שלום!
הרב שמואל בקרמן
רב בית חב"ד באר יעקב 054-7330363 
www.beeryakov.com             
כניסת השבת: 17:06       יציאת השבת: 18:07   

מצוות לא תעשה מנוגדות לקדושה ועיקר עניינן שלילי- סור מרע וכשלא מקיימים אותם מבערים את רוח הטמאה מן העולם. לעומת זאת בעשה טוב אנו מוסיפים קדושה וטהרה בעולם .

 

שתף לחברים

שתף