פרשת ויחי

 

סוד 17 השנים היפות של ביותר של יעקב אבינו

לומדת? לא. ולמה? אין לי סיכוי. זו משימה קשה ולא בשבילי. או לחילופין, אמא חוזרת ומבקשת מבנה

שמשקיע בלימודי הפיסיקה, שישקיע ולו מעט בסידור החדר, אך בטענות שונות ומשונות המשימה לא נשלמת. 

אם נערוך סקר ציבורי נראה , שלכל אחד קושי משלו וקושי של אחד, יכול להיות חוזקה של האחר, מהי 

התופעה הזו? תחילה נקרא לה בשם שמופיע בפרשתנו :"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" מצרים-

מלשון מיצר וגבול. האדם נתון בתוך גבול שהציב לעצמו או התרגל אליו וכתוצאה מכך אין באפשרותו להרחיב 

אופקים, להרחיב את המעגל החברתי, להתקדם. ברגע שאדם מרגיש שהוא נתון במייצר, בקושי, בחוסר רצון 

להשקיע. הכלל אומר: לא נבהלים. או מתייאשים. בו זמנית נכנסים לעולמו של יעקב אבינו ומקבלים כוחות 

מיוחדים, לפריצת מיצרים וגבולות כדי להתקדם. ומה היה הסוד של יעקב? כאשר רבי מנחם מנדל, שכונה 

האדמו"ר הצמח צדק, שאל את סביו, רבי שניאור זלמן עוד בהיותו ילד קטן, שאלה חכמה. "מדוע נאמר, 

ששנותיו היפות של יעקב אבינו , היו 17 השנים בארץ מצרים"?                                                          

 יעקב ידע שכדי לרדת למצרים, שמלאה בתועבה, נמצאת בדרגה הכי נחותה ועליו להישמר מפני היסחפות להנהגה 

המצרית שלו ושל בניו - 12 השבטים,  יש לאסוף כוחות מיוחדים ממקור הכי טהור ולכן :"ואת יהודה שלח 

לפניו...להתקין לו בית תלמוד, שהיו השבטים הוגים בתורה ומתקרבים לקדוש ברוך הוא- הסביר אדמו"ר הזקן-

וכאשר עסוקים בקדושה ומשקיעים מאמץ מיוחד, מקבלים כוח שמעורר, מחיה-"ויחי". מה עושה החיות הזו? 

פותחת אפיקים חדשים ומאפשרת לצאת מן המייצר או מה שנראה כבלתי אפשרי בכל מצב נתון גשמי או 

רוחני,ומכאן אלינו-זהו הזמן לקבל החלטה טובה ולהתחיל לרומם את הנשמה שבי, להפיח בה רוח חיים, בכל דרך חיובית אפשרית, 

בדיוק כמו יעקב אבינו, שהאמין בכל ליבו, שבכל צעד קטן שיעשה, הקדוש ברוך הוא ישלים את הנותר, אנחנו 

לא נשארים לבד בשום מערכה, הקדוש ברוך הוא תומך, מה שנקרא "בעזרת השם", על כן ההשקעה כדאית  

ורואים בה פירות.

שתף לחברים

שתף