פרשת מקץ

פרשת מקץ-חנוכה

שיטת האור שמוסיף והולך צוברת תאוצה

"באנו חושך לגרש"- שיר שמסמל החלטיות וכוח עצום של עם ישראל. חושך מעורר פחד מהלא נודע, 

יוצר חוסר ביטחון. לעומתו האור מביא שמחה, עשייה, משרה ביטחון.                                      

 החיים שלנו מגוונים ובהם רגעי חושך ואור המתחלפים בתדירות, אלא שהבחירה תלויה בנו. במה להתמקד 

. ברגעי החושך או האור ואולי ישנה אפשרות חדשה הנלמדת מחג החנוכה והיא- להכיר בכוח שיש 

לנו . פשוט לגרש את החושך וכיצד? כאשר ניכנס לחדר חשוך , מיד נדליק אור, אפילו הקטן ביותר. 

ומרגע זה אנו מתחילים לראות סביבה. ככל שמגדילים את עוצמת האור, כמות החושך הולכת 

ומצטמצמת. זהו המסר של חנוכה. ביום הראשון אנו מדליקים נר אחד בחנוכייה . ביום השני שני נרות 

וכך עד היום השמיני. כעין אימון אישי להתרגל להוסיף באור. את החנוכייה אנו מדליקים בלילה 

כשהחשיכה שולטת ובפתח הפונה כלפי חוץ. אנו מוסיפים כל יום יותר ויותר אור כדי לגבור על החושך 

שסביבנו. מהו חושך? חושך מתבטא בעצב, בהרגשה לא נעימה, בכישלון, בתחושת עליונות בלי 

להתחשב בזולת והאדם סגור בצורך עצמו בלבד. אך כאשר נשיר "באנו חושך לגרש". נחליט שאנו 

לא שוקעים בכישלון ובעצב אנו מאמינים בכוח העצום הטמון בנו ונגלה את גודל האור שלנו –נחייך 

ונאמין ש"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" על ידי עשייה חיובית, הקשבה לזולת, עזרה, וכמו 

שאומרים , ש"האור שלי יכפיל את עצמו כשאחלק אותו לאחרים". ישנו סוג נוסף של חושך שהוא 

בבחינת העלם האור –אור רוחני נסתר ,שהמשימה היא פשוט לגלותו. באיזה אופן אנחנו מגלים את 

האור הרוחני? על ידי קיום כל מצווה אפשרית -הנחת תפילין, תרומת מטבע לצדקה, ברכה לפני 

ואחרי אכילה ושתיה, לימוד תורה ותפילה...  קיימת מצווה?- הדלקת וגילית אור רוחני בעולם. אור 

שמלווה אותך בכל מקום ולנצח נצחים. וכמו בחנוכה נוסיף בקיום מצוות ונוסיף אור נצחי בעולם עד 

לאור המיוחל- אור הגאולה, שיביא אותנו יחד לירושלים עיר הקודש לבית המקדש ונראה את הכהן 

מדליק את מנורת הזהב.                                                                                                                          

חנוכה שמח ושבת שלום!

שתף לחברים

שתף