פרשת וישלח

בס"ד

פרשת  וישלח

ניצחון הטוב במלחמת שני המלכים

מסע סולחה של יעקב לעשיו אחיו יוצא לדרך. הכל טוב ויפה עד שנזכר יעקב אבינו שמכל רכושו נשארו פכים קטנים בחרן ומפני שצדיקים חסים על ממונם לא רצה להשאיר את הפכים בחרן וחזר על עקבותיו בגפו. כאן מצפה לו הפתעה שמותירה את יעקב אבינו נכה.
"ויאבק איש עמו עד עלות השחר...ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב". תקרית שמקורה במאבק בין הטוב והיפך הטוב. יעקב אבינו מסמל את הטוב ואילו מלאך השם שמייצג את עשיו מסמל את היפך הטוב.
אמנם יעקב נפגע אך אינו משחרר את המלאך אלא אם כן יברכו. כשלברכה המעניינת ישנה משמעות נצחית. "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים" מעתה יקרה יעקב - ישראל ומדוע? "כי שרית" כי הצלחת להשתלט ולהכניע את מלאך האלוקים שמייצג את עשיו הרשע.
בשבוע הקרוב נחגוג בכל העולם את חג הגאולה י"ט בכסלו. חג בו אנו מקבלים כוחות מיוחדים במאבקים המלווים אותנו כל רגע בחיים בין טוב לרע. בחג הגאולה השתחרר מהמאסר שברוסיה הצארית בתאריך י"ט כסלו תקנ"ט 29 בנובמבר  1798 רבי שניאור זלמן המכונה האדמו"ר הזקן בעל התניא,
על שם ספר התניא הקדוש , שכתב עבור עם ישראל. שם  מוסבר בין השאר מהות הקשר החזק והתמידי בין יהודים לקדוש ברוך הוא ואת אופן ההתמודדות בין 2 המלכים השולטים בנו, שמלווים אותנו לכל מקום בו נהיה- היצר הטוב והיצר הרע, הקול שאומר לנו לזכור שאנחנו יהודים הגאים באמונתנו ושמחים בקשר המיוחד שיש לנו לקדוש ברוך הוא על ידי קיום מצוותיו והקול שמנסה כל העת להרחיקנו מהפנימיות שלנו. ומה אז? בדיוק כמו יעקב אבינו שלא נבהל ממלאכו של עשיו וכמו רבי שניאור זלמן שלא התפעל מהצוררים ברוסיה. וכן לא התפעל ממתנגדיו לתורת החסידות שהפיץ על ידי ספר התניא.
ואכן הבלתי יאומן קרה ולאחר 53 ימי מאסר שוחרר לביתו. מאז בכל קצות תבל חוגגים את חג הגאולה י"ט בכסלו. 

  שבת שלום!

הרב שמואל בקרמן

רב בית חב"ד באר יעקב 054-7330363

www.beeryakov.com                          

כניסת השבת:16:14       יציאת השבת:15:16   

שתף לחברים

שתף